پیچک ( مونا برزویی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- یه روز گذشته یا یه سال؟ ( مونا برزویی )
- خیلی وقته که دل من ( مونا برزویی )
- کشتم تو را ( مونا برزویی )
- بازم سئوال و سیلی ( مونا برزویی )
- گل نیلوفر تنها و غمگینم ( مونا برزویی )
- من از تو حرف می زنم ( مونا برزویی )
- یک راه بی برگشت (مثل سرنوشت ) ( مونا برزویی )
- گفته بودی : (( چشم به راتم ( مونا برزویی )
- خیابونا چراغونی همه ( مونا برزویی )
- نذار بهت عادت کنم ( مونا برزویی )
- مثه آهنگه صدات ( مونا برزویی )
- نامه های گمشده ( مونا برزویی )
- دلای خودخواه ( مونا برزویی )
- اونکه گریه کردن و بلد نبود ( مونا برزویی )
- شیشه ی عطر تو افتاد و شکست ( مونا برزویی )
- اسم تو همیشه داغه تو دلم ( مونا برزویی )
- ابر غفلت پره رگبار غمه ( مونا برزویی )
- قاصدکای نقره ای . خوش خبر اما بی صدان ( مونا برزویی )
- زندگی ادامه داره ( مونا برزویی )
- زیر انگشتای من جون میگیره یه رج ستاره ( مونا برزویی )
- ترانه ی تراش رومیزی من ( مونا برزویی )
- دختر قالی باف ( مونا برزویی )
- من میخوام روسرنوشت پا بذارم ( مونا برزویی )
- يه روز سرد پاييزي ( مونا برزویی )
- فرار کرده ام از تو ( مونا برزویی )
- من گم شده ام ( مونا برزویی )
- عاشق و اشفته بودم ( مونا برزویی )
- می دونم که توی راهی ( مونا برزویی )
- خدایا یاریم کن ( مونا برزویی )
- از کجا شروع کنم ( مونا برزویی )
- تا یه رهگذر می یاد ( مونا برزویی )
- هر وقت که از کلمات ( مونا برزویی )
- من نمیتونم با دریا اشتی کنم ( مونا برزویی )
- من ان قاصدکم ( مونا برزویی )
- کدامین شعر را باید بخوانم ( مونا برزویی )
- گفتی بارانی ( مونا برزویی )
- برایت یک بغل ایینه چیدم ( مونا برزویی )
- چه کسی پیدا خواهد کرد ( مونا برزویی )
- در بهار سبز چشمانت ( مونا برزویی )
- چقدر دوری ! از جاده هایی که مرا ( مونا برزویی )
- چکید دوباره رو دلم ( مونا برزویی )
- خوب حالا دخترک پنهان شده ( مونا برزویی )
- ای پریزاد قشنگم ( مونا برزویی )
- من و یه خواهر کوچولو ( مونا برزویی )
- بیزارم از چشمهایی ( مونا برزویی )
- دیر اومدم ، وقتی رسیدم.... رفته بودی ( مونا برزویی )
- اینجا در تقویمم ( مونا برزویی )
- دیر اومدم ، وقتی رسیدم.... رفته بودی ( مونا برزویی )
- اینجا در تقویمم ( مونا برزویی )
- ما گمشده در قعر دو دنیای جداییم ( مونا برزویی )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد