پیچک ( مونا برزویی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- واره های کوتاه و پررنگ سبز ( مونا برزویی )
- موج ِ دامنی که می رقصه تو باد ( مونا برزویی )
- وقتی از چشمام رفتی ( مونا برزویی )
- گفتم که بنشین ( مونا برزویی )
- باید غم چشماتو تقسیم کنی با من ( مونا برزویی )
- به سبزه ی نگاهت ( مونا برزویی )
- پیچکِ وجود ِ تو ( مونا برزویی )
- چشام از جنس ِ بارونه ( مونا برزویی )
- کولیای ته باغ ( مونا برزویی )
- از وقتی یادمه ( مونا برزویی )
- سوسوي فانوسِ نگاه ِ تو ( مونا برزویی )
- من سقوط کرده بودم ( مونا برزویی )
- یه روز سـرد پائیـــزی ( مونا برزویی )
- نه خزون ، نه بهار ( مونا برزویی )
- هـاش! بيدار ميشود آرام!! ( مونا برزویی )
- ابروی تراشیده؟ ( مونا برزویی )
- نفرین به جغدِ شومِ شک ( مونا برزویی )
- تو خواب‌ ِ بچه ها ( مونا برزویی )
- من مثِ یه تک درختم ( مونا برزویی )
- این اتاق ( مونا برزویی )
- سالها خواهند گذشت ( مونا برزویی )
- اي نگاهت موجي ازطيف بهار ( مونا برزویی )
- فتاديم ( مونا برزویی )
- عکسم مچاله شد ( مونا برزویی )
- روح باران گذرد ( مونا برزویی )
- ساده خنديدي و ( مونا برزویی )
- شبيه من فراوونه ( مونا برزویی )
- طوفان شد ( مونا برزویی )
- میدونم که جاده ها منتظرن ( مونا برزویی )
- غم ؟تعبیر قشنگ رفتن ( مونا برزویی )
- لحن موسیقی من ( مونا برزویی )
- دختر اردیبهشت ( مونا برزویی )
- با تو رفتم ، بی تو باز آمدم ( مونا برزویی )
- ولوله ی ساز ، با تو شد آغاز ( مونا برزویی )
- ابر ِ غفلت پر ِ رگباره غمه ( مونا برزویی )
- قاصدکای نقره ای ( مونا برزویی )
- به سبــزه ی نگـــاهت ( مونا برزویی )
- ای کاش دستای تو ( مونا برزویی )
- وقتی که از سکوت ( مونا برزویی )
- مثلث کوچه های هر دو بن بست ( مونا برزویی )
- تاب مي آورم اين سيلي را ( مونا برزویی )
- باز هم تنها ماندم اينجا ( مونا برزویی )
- هق هق اين پيانو ( مونا برزویی )
- گله کم کن پر شکسته ( مونا برزویی )
- تو برگریز اشکات ، چشامو خبر کن ( مونا برزویی )
- آهای حسود ( مونا برزویی )
- چارشنبه سوری ( مونا برزویی )
- تو که هم بغض شباویزی ( مونا برزویی )
- جمعه خواب روشن چشاتو ديدم ( مونا برزویی )
- دور باطل ( مونا برزویی )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد